Blikjes

Is er een verband tussen energiedrankjes en drugsgebruik?

Het hoofdbestanddeel van energiedrankjes is cafeïne. Cafeïne is een psychoactieve stof die een stimulerend effect op het lichaam heeft. Andere stoffen die in deze categorie vallen zijn bijvoorbeeld cocaïne en speed. In feite is het dus een drug te noemen, maar omdat het een algemeen geaccepteerd genotsmiddel is, zien we dit meestal niet zo. Natuurlijk is het niet zo sterk als cocaïne. Het heeft echter toch een milde invloed op je perceptie, gemoedstoestand en gedrag. Je voelt je er opgewekter door en je blijft er wakker van. Andere relatief milde drugs zoals cannabis worden vaak gateway drugs genoemd. Het zou namelijk gemakkelijker zijn om na het ogenschijnlijk onschuldige cannabis over te stappen naar zwaardere drugs. De vraag is dus: is er een verband tussen energiedrankjes en drugsgebruik?

Blikjes

 

Meerdere onderzoeken naar verband met drugsgebruik

Er zijn een aantal studies die onderzochten of er een verband tussen het drinken van energiedrankjes en drugsgebruik is. De American Society of Addiction Medicine vond een sterke correlatie tussen de consumptie van energiedrank onder tieners en later drugsgebruik. De onderzoekers trokken deze conclusie uit de resultaten van een enquête. De jongeren uit het onderzoek waren tussen de 13 en 18 jaar oud. De resultaten toonden aan dat het drinken van energiedrank de kans op drugsgebruik op latere leeftijd vergroot. Er is geen bewijs dat het drugsgebruik als gevolg heeft, maar wel dat er een correlatie tussen de twee bestaat.

Een onderzoek van de University of Maryland School of Public Health vond ook een correlatie tussen het drinken van energiedrank en drugsgebruik. Een aantal studenten werden voor een periode van vijf jaar gevolgd. Het bleek dat de studenten die aangaven regelmatig energiedrank te drinken vaker cocaïne en alcohol gebruiken op hun 25e.

Bij een ander onderzoek van de University of Colorado keken de onderzoekers of cafeïnegebruik tijdens de adolescentie invloed had op het functioneren van het volwassen brein. Ze concludeerden dat de consumptie van cafeïne tijdens het ontwikkelen van de hersenen het beloningsgevoel bij het gebruik van cocaïne als volwassene versterkt.

Is energiedrank een ‘gateway drug’?

Er is nog geen causaal verband gevonden tussen het drinken van energiedrank en het gebruik van drugs. Daarom is het nog niet mogelijk om dit te veronderstellen. Toch zijn er genoeg correlaties aangetoond om op je hoede te zijn. Beperk het gebruik van energiedrankjes en andere cafeïnehoudende middelen voor je kinderen. Ook zonder een verband is energiedrank niet goed voor de gezondheid. Natuurlijk kan het geen kwaad zo nu en dan een blikje te drinken. Het leven zou saai zijn zonder zo nu en dan een armpje buitenboord te steken. Dagelijks gebruik van energiedrankjes is echter zeker af te raden.